Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,430 0 23,470 0

Tỷ Giá Ngân hàng Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,662 22,680-22 22,88541
 AUD 16,61018 16,71018 17,11621
 CAD 17,81474 17,91474 18,12174
 JPY 2050 2060 2100
 EUR 26,7342 26,8342 27,1465
 CHF 24,63381 24,73381 24,99381
 GBP 31,34489 31,44489 31,64985
 CNY - 3,4639 3,6334
 SGD 16,78950 16,88950 17,09751
 THB - 6721 757
 TWD - 793 889
 MYR - 5,307 5,778
 DKK - 3,628 3,904
 HKD - 2,838 3,048
 KRW - 19.63 21.85
 NOK - 2,726 2,883
 NZD - 16,02938 16,44039
 SEK - 2,642 2,898

Lịch sử tỷ giá