Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,250-10 25,250-60 25,4883
 AUD 16,20516 16,25516 16,76514
 CAD 18,37118 18,42118 18,87717
 JPY 1620 1630 1670
 EUR 26,91548 26,96548 27,67648
 CHF 27,680-5 27,730-5 28,292-5
 GBP 31,1935 31,2435 31,9046
 CNY - 3,477-3 -
 SGD 18,468-20 18,518-20 19,079-13
 THB - 647-1 -
 TWD - 779 -
 MYR - 5,440 -
 DKK - 3,540 -
 HKD - 3,140 -
 KRW - 17.6 -
 NOK - 2,260 -
 NZD - 14,831-8 -
 SEK - 2,360 -

Lịch sử tỷ giá