Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,6244 22,67010 22,86810
 AUD 16,38276 16,51523 17,03023
 CAD 17,687117 17,70847 18,26148
 JPY 2010 2051 2142
 EUR 26,40141 26,50916 27,60716
 CHF 24,2615 24,470125 25,236129
 GBP 30,919246 31,031175 32,002181
 CNY 2,961 3,4936 3,6361
 SGD 16,65864 16,70542 17,22743
 THB 6640 6841 7091
 MYR 5,4043 5,4371 5,6412
 DKK 3,521 3,5562 3,6892
 HKD 2,670 2,867-1 3,002-1
 INR 296 3091 3211
 KRW 18.450.01 18.69-0.01 20.48-0.01
 KWD 76,361-38 75,614108 78,583113
 NOK 2,443 2,57210 2,67910
 RUB 250 3122 3483
 NZD 15,9789 16,09487 16,43810
 SEK 2,468 2,5924 2,7004

Lịch sử tỷ giá