Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,35015 25,35015 25,4873
 AUD 16,00138 16,14643 16,67736
 CAD 18,09849 18,29954 18,82647
 JPY 160 161 167
 EUR 26,550-8 26,653-2 27,531-15
 CHF 27,496-5 27,496-5 28,288-18
 GBP 30,620-58 30,959-52 31,851-68
 SGD 18,2109 18,41113 18,9425
 THB 664-1 664-1 710-2
 HKD 3,162-1 3,198 3,290-1
 NZD 14,84122 14,84122 15,26815

Lịch sử tỷ giá