Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân hàng SHB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,120 23,130 23,380
 AUD 15,635 16,765 16,395
 CAD 17,486 17,656 18,176
 JPY 168 169 174
 EUR 24,175 24,175 24,805
 CHF 23,721 23,921 24,471
 GBP 28,028 28,158 28,858
 CNY - 3,441 3,506
 SGD 16,329 16,429 17,029
 THB 617 639 684
 HKD 2,903 2,933 2,998

Lịch sử tỷ giá