Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,611 - 23,660
 AUD 14,913 15,013 15,493
 CAD 16,762 16,862 17,500
 JPY 164 165 170
 EUR 24,861 24,861 25,531
 CHF 25,572 25,642 26,272
 GBP 28,515 28,615 29,285
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,936 2,966 3,036

Lịch sử tỷ giá