Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,067 - 24,440
 AUD 15,754 15,854 16,334
 CAD 17,537 17,637 18,275
 JPY 160 161 167
 EUR 26,149 26,149 26,819
 CHF 27,459 27,529 28,159
 GBP 30,341 30,441 31,111
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,051 3,081 3,151

Lịch sử tỷ giá