Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,402 - 25,488
 AUD 16,095 16,195 16,675
 CAD 18,155 18,255 18,893
 JPY 161 162 167
 EUR 26,815 26,815 27,485
 CHF 27,535 27,615 28,285
 GBP 30,983 31,093 31,873
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,189 3,219 3,289

Lịch sử tỷ giá