Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,508 - 23,700
 AUD 16,378 16,478 16,958
 CAD 17,191 17,291 17,929
 JPY 177 178 184
 EUR 25,254 25,254 25,924
 CHF 25,152 25,252 25,852
 GBP 28,711 28,811 29,481
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,939 2,969 3,039

Lịch sử tỷ giá