Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng SHB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,68010 22,69010 22,86010
 AUD 16,51314 16,58314 16,94314
 CAD 17,70052 17,82052 18,12052
 JPY 2031 2041 2091
 EUR 26,7002 26,7002 27,13032
 CHF 24,527133 24,627133 25,027133
 GBP 31,094168 31,194168 31,794168
 CNY - 3,4942 3,5592
 SGD 16,74543 16,79543 17,09543
 THB 6581 6801 7251
 HKD 2,867 2,902 2,962

Lịch sử tỷ giá