Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng SHB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,790-920 - 24,05422
 AUD 15,013-143 15,113-143 15,593-143
 CAD 16,897-96 16,997-96 17,635-96
 JPY 1610 1620 1670
 EUR 23,10310 23,10310 23,80340
 CHF 23,871-243 23,971-243 24,571-243
 GBP 26,200-2 26,300-2 26,970-2
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,9812 3,0112 3,0812

Lịch sử tỷ giá