Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân Hàng ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,670 22,690 22,850
 AUD 16,56156 16,67057 17,05458
 CAD 17,795119 17,903120 18,242122
 JPY 2040 2050 2090
 EUR 26,62334 26,73034 27,23634
 CHF - 24,639120 -
 GBP - 31,309113 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 728 -
 TWD - 853 -
 HKD - 2,9871 -
 NZD - 16,408 -

Lịch sử tỷ giá