Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân Hàng ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,75050 23,79040 24,050
 AUD 15,154171 15,253172 15,53157
 CAD 17,139156 17,243158 17,52261
 JPY 1631 1641 1660
 EUR 23,165118 23,258119 23,634-13
 CHF - 24,02125 -
 GBP - 26,364-57 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 634 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,0934 -
 NZD - 14,021 -

Lịch sử tỷ giá