Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 190 23,320 240

Tỷ Giá Ngân Hàng ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,900 22,920 23,080
 AUD 16,921-136 17,032-137 17,423-139
 CAD 18,170-155 18,280-155 18,625-158
 JPY 206 207 211
 EUR 26,938-114 27,047-113 27,557-116
 CHF - 24,674-134 -
 GBP - 31,467-216 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 728 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,002 -
 NZD - 16,408 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 71.64 +0.84%
Natural Gas 3.21 -1.18%
Gasoline 2.17 +1.57%
Heating Oil 2.09 +1.26%
Gold 1767.90 -0.33%
Silver 25.96 +0.44%
Copper 4.16 -0.53%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,8800 23,1100

  AUD

16,9330 17,6410

  CAD

18,1630 18,9220

  JPY

2030 2130

  EUR

26,6030 27,9930

  CHF

24,4690 25,4910

  GBP

31,2340 32,5390

  CNY

3,4980 3,6440