Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân Hàng ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,130 23,160 23,450
 AUD 15,86680 15,97081 16,35683
 CAD 17,75595 17,86397 18,22198
 JPY 170-1 170-1 1740
 EUR 24,216-26 24,314-26 24,80273
 CHF - 24,047 -
 GBP - 28,228-103 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 660 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,011 -
 NZD - 14,357 -

Lịch sử tỷ giá