Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,250 23,330 23,700
 AUD 16,373 16,481 16,928
 CAD 17,321 17,426 17,828
 JPY 178 179 183
 EUR 25,180 25,281 25,864
 CHF - 25,170 -
 GBP - 28,737 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 699 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,067 -
 NZD - 14,876 -

Lịch sử tỷ giá