Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,200 23,340 23,700
 AUD 14,948 15,045 15,487
 CAD 16,927 17,029 17,459
 JPY 164 165 169
 EUR 24,787 24,887 25,514
 CHF - 25,657 -
 GBP - 28,667 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,072 -
 NZD - 14,512 -

Lịch sử tỷ giá