Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,190 25,240 25,485
 AUD 16,061 16,166 16,660
 CAD 18,215 18,325 18,810
 JPY 165 166 170
 EUR 24,730 24,830 25,456
 CHF - 27,553 -
 GBP - 28,887 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Lịch sử tỷ giá