Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
Usd tự do

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,200 23,330 23,700
 AUD 15,217 15,317 15,766
 CAD 17,172 17,276 17,712
 JPY 165 166 170
 EUR 24,730 24,830 25,456
 CHF - 25,575 -
 GBP - 28,887 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114