Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,075 24,105 24,425
 AUD 15,761 15,824 16,290
 CAD 17,655 17,726 18,122
 JPY 162 163 166
 EUR 25,363 25,465 26,072
 CHF 27,285 27,395 28,143
 GBP 29,543 29,721 30,385
 SGD 17,490 17,560 17,951
 THB 658 661 693
 HKD 3,040 3,052 3,136
 KRW - 17.44 19.05
 NZD - 14,085 14,565

Lịch sử tỷ giá