Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân hàng Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,085 23,100 23,380
 AUD 15,681 15,744 16,318
 CAD 17,601 17,672 18,092
 JPY 169 170 174
 EUR 24,023 24,049 24,891
 CHF 23,739 23,834 24,481
 GBP 27,956 28,125 28,792
 SGD 16,452 16,518 16,897
 THB 633 636 673
 HKD 2,904 2,916 3,005
 KRW - 17.09 18.67
 NZD - 14,364 14,853

Lịch sử tỷ giá