Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,1855 25,1883 25,4883
 AUD 16,13853 16,20353 16,70254
 CAD 18,25052 18,32352 18,86354
 JPY 160 160 168
 EUR 26,271 26,377 27,542
 CHF 27,396-19 27,506-19 28,358-20
 GBP 30,600 30,785 31,733
 SGD 18,063 18,136 18,675
 THB 664 667 694
 HKD 3,104 3,116 3,217
 KRW - 17.67 19.28
 NZD - 14,617 15,106

Lịch sử tỷ giá