Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,660 22,680 22,860
 AUD 16,42131 16,48731 17,03630
 CAD 17,69146 17,76246 18,16248
 JPY 2041 2051 2101
 EUR 26,54021 26,60722 27,741522
 CHF 24,415138 24,513138 25,146143
 GBP 31,033178 31,220179 31,811181
 SGD 16,68946 16,75646 17,12248
 THB 6691 6721 7161
 HKD 2,871-1 2,883-1 2,968
 KRW - 18.57-0.01 20.38-0.02
 NZD - 15,91429 16,39130

Lịch sử tỷ giá