Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,1483 25,1783 25,4883
 AUD 16,086133 16,249134 16,770138
 CAD 18,195144 18,379145 18,968149
 JPY 1601 1621 1701
 EUR 26,544132 26,812133 27,999139
 CHF 27,339114 27,615115 28,500118
 GBP 30,776105 31,086106 32,083109
 CNY 3,45615 3,49115 3,60416
 SGD 18,30797 18,49298 19,085101
 THB 6091 6771 7031
 MYR - 5,29529 5,41030
 DKK - 3,58517 3,72218
 HKD 3,17914 3,21114 3,31414
 INR - 3061 3181
 KRW 16.050.13 17.830.14 19.450.15
 KWD - 82,703362 86,008376
 NOK - 2,28420 2,38121
 RUB - - 2600
 SEK - 2,30520 2,40321

Lịch sử tỷ giá