Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,080 24,110 24,450
 AUD 15,621 15,779 16,286
 CAD 17,471 17,647 18,215
 JPY 159 161 169
 EUR 25,782 26,042 27,197
 CHF 27,049 27,322 28,201
 GBP 29,888 30,190 31,161
 CNY 3,332 3,365 3,474
 SGD 17,692 17,870 18,445
 THB 608 675 701
 MYR - 5,138 5,250
 DKK - 3,484 3,618
 HKD 3,029 3,060 3,158
 INR - 291 302
 KRW 16.07 17.86 19.48
 KWD - 78,405 81,546
 NOK - 2,203 2,297
 RUB - - 257
 SEK - 2,270 2,366

Lịch sử tỷ giá