Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,72020 23,75020 24,03020
 AUD 14,990-80 15,142-81 15,629-84
 CAD 16,942-34 17,113-34 17,664-35
 JPY 1610 1620 1700
 EUR 22,85154 23,08255 24,13057
 CHF 23,653-147 23,892-149 24,661-153
 GBP 25,92826 26,19027 27,03327
 CNY 3,289-5 3,322-5 3,430-6
 SGD 16,2450 16,4090 16,9370
 THB 5570 6190 6430
 MYR - 5,085-10 5,196-10
 DKK - 3,0978 3,2158
 HKD 2,9662 2,9962 3,0923
 INR - 2921 3041
 KRW 14.35-0.06 15.95-0.06 17.49-0.06
 KWD - 76,89664 79,97867
 NOK - 2,161-24 2,253-25
 RUB - - 350-13
 SEK - 2,11926 2,20927

Lịch sử tỷ giá