Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,080 23,110 23,390
 AUD 15,624 15,781 16,290
 CAD 17,443 17,619 18,187
 JPY 167 169 177
 EUR 23,828 24,069 25,163
 CHF 23,563 23,801 24,568
 GBP 27,747 28,028 28,931
 CNY 3,400 3,434 3,545
 SGD 16,294 16,458 16,989
 THB 578 642 667
 MYR - 5,226 5,341
 DKK - 3,228 3,352
 HKD 2,887 2,916 3,010
 INR - 297 309
 KRW 15.45 17.16 18.82
 KWD - 75,615 78,650
 NOK - 2,284 2,382
 RUB - - 388
 SEK - 2,238 2,333

Lịch sử tỷ giá