Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,26010 23,29010 23,63010
 AUD 16,229473 16,393478 16,921493
 CAD 17,144212 17,317214 17,875221
 JPY 176-2 177-2 186-2
 EUR 24,858134 25,109135 26,249141
 CHF 24,802-168 25,053-170 25,860-175
 GBP 28,27065 28,55665 29,47667
 CNY 3,388-3 3,422-3 3,533-3
 SGD 17,399124 17,575126 18,141130
 THB 6314 7014 7284
 MYR - 5,48385 5,60387
 DKK - 3,36718 3,49619
 HKD 2,9191 2,9491 3,0441
 INR - 287-1 298-1
 KRW 16.43-0.01 18.26-0.01 20.02-0.01
 KWD - 76,64933 79,72334
 NOK - 2,32612 2,42512
 RUB - - 322-2
 SEK - 2,231-2 2,326-2

Lịch sử tỷ giá