Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,640 22,670 22,870
 AUD 16,348-18 16,514-18 17,031-19
 CAD 17,53046 17,70746 18,26247
 JPY 2020 2040 2140
 EUR 26,243-13 26,508-13 27,608-14
 CHF 24,22571 24,46972 25,23774
 GBP 30,71978 31,03078 32,00381
 CNY 3,4583 3,4933 3,6033
 SGD 16,53714 16,70414 17,22814
 THB 6150 6840 7090
 MYR - 5,4371 5,5511
 DKK - 3,556-2 3,689-2
 HKD 2,8540 2,8830 2,9730
 INR - 3090 3210
 KRW 16.82-0.03 18.69-0.04 20.48-0.04
 KWD - 75,614-25 78,583-26
 NOK - 2,5729 2,6799
 RUB - - 3121
 SEK - 2,5925 2,7006

Lịch sử tỷ giá