Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
Usd tự do

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23.54 - 23.91
 AUD 15.09 - 15.73
 CAD 17,621 17,674 18,106
 JPY 15,949 - 16,884
 EUR 25.41 - 26.84
 CHF 26,751 26,831 27,486
 GBP 29.33 - 30.58
 CNY - 3,253 3,376
 SGD 17,509 17,562 17,991
 THB 660 676 705
 HKD 2,500 3,002 3,075
 NZD 14,267 14,338 14,703

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114