Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,30080 23,32080 23,570-70
 AUD 16,439552 16,488553 16,882461
 CAD 17,338271 17,390272 17,788166
 JPY 178-2 178-3 183-3
 EUR 25,134263 25,209263 25,786105
 CHF 25,080-64 25,155-64 25,731-231
 GBP 28,611190 28,697191 29,3548
 CNY - 3,3981 3,521-21
 SGD 17,595173 17,648174 18,05263
 THB 6879 7049 7335
 HKD 2,500 2,9606 3,028-13
 NZD 14,981236 15,056237 15,416145

Lịch sử tỷ giá