Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,304 23,290 23,630
 AUD 16,120 16,387 17,019
 CAD 17,048 17,319 17,940
 JPY 173 177 186
 EUR 24,876 25,178 26,213
 CHF 24,809 25,162 25,800
 GBP 28,229 28,595 29,528
 CNY - 3,040 3,470
 SGD 17,304 17,575 18,199
 THB 628 691 744
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,864 3,067
 KRW - - 19

Lịch sử tỷ giá