Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,646 22,666 22,861
 AUD 15,130 15,393 16,006
 CAD 17,031 17,302 17,913
 JPY 157 160 169
 EUR 22,702 22,996 24,008
 CHF 23,944 24,293 24,913
 GBP 25,887 26,244 27,163
 CNY - 3,140 3,470
 SGD 16,171 16,438 17,050
 THB 551 613 665
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,890 3,091
 KRW - - 19

Lịch sử tỷ giá