Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,307 23,317 23,652
 AUD 14,783 15,045 15,661
 CAD 16,718 16,988 17,602
 JPY 160 163 173
 EUR 24,570 24,872 25,892
 CHF 25,311 25,666 26,294
 GBP 28,206 28,572 29,496
 CNY - 3,040 3,470
 SGD 16,835 17,105 17,721
 THB 592 655 707
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,867 3,068
 KRW - - 22

Lịch sử tỷ giá