Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,150 120 25,220 90

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,3587 24,3807 24,6907
 AUD 15,557-13 15,822-13 16,444-18
 CAD 17,598-15 17,871-15 18,489-11
 JPY 156 1611 167
 EUR 25,868-26 26,175-26 27,099-26
 CHF 27,21214 27,57414 28,21414
 GBP 30,138-44 30,512-44 31,445-44
 CNY - 3,361 3,489
 SGD 17,718-5 17,991-5 18,512-9
 THB 600 663 715
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,0061 3,2092
 KRW - - 22

Lịch sử tỷ giá