Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,150 24,150 24,450
 AUD 15,800 15,900 16,230
 CAD 17,670 17,770 18,140
 JPY 159 163 166
 EUR 26,140 26,250 26,800
 CHF - 27,510 -
 GBP 30,300 30,430 31,110
 SGD 17,830 17,990 18,360
 THB 620 670 710
 HKD - 2,900 -
 NZD - 14,820 -

Lịch sử tỷ giá