Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng Đông Á

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,680-10 22,680-10 22,840-10
 AUD 16,63030 16,73030 16,95030
 CAD 17,81090 17,920100 18,160100
 JPY 2020 2060 2080
 EUR 26,66020 26,78020 27,14030
 CHF 22,610 24,67080 23,080
 GBP 31,230140 31,370140 31,780150
 SGD 16,74050 16,89050 17,11060
 THB 630 680 700
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 16,15060 -

Lịch sử tỷ giá