Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,340 23,340 23,670
 AUD 15,080 15,170 15,530
 CAD 16,960 17,060 17,460
 JPY 163 167 170
 EUR 24,850 24,960 25,520
 CHF 22,610 25,680 23,080
 GBP 28,580 28,710 29,350
 SGD 17,050 17,200 17,580
 THB 610 660 700
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 14,140 -

Lịch sử tỷ giá