Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng Đông Á

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,78020 23,78020 24,05020
 AUD 15,170-130 15,260-130 15,550-150
 CAD 17,130-60 17,240-60 17,560-80
 JPY 1620 1640 167-1
 EUR 23,16030 23,26030 23,70010
 CHF 22,610 24,050-160 23,080
 GBP 26,260-80 26,380-80 26,870-110
 SGD 16,380 16,530 16,820-20
 THB 570 620 650
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 13,360-170 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,73030 24,04030

  AUD

14,983-88 15,621-92

  CAD

16,935-42 17,656-43

  JPY

1610 1700

  EUR

22,84447 24,12350

  CHF

23,654-147 24,662-153

  GBP

25,91312 27,01712

  CNY

3,291-4 3,431-4