Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,330 23,330 23,630
 AUD 16,390 16,490 16,850
 CAD 17,310 17,420 17,780
 JPY 177 179 182
 EUR 25,150 25,260 25,790
 CHF 22,610 25,160 23,080
 GBP 28,620 28,750 29,340
 SGD 17,510 17,670 18,020
 THB 640 700 730
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 15,070 -

Lịch sử tỷ giá