Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân hàng Đông Á

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,16070 23,16070 23,430150
 AUD 15,870-580 15,970-540 16,210-530
 CAD 17,700-530 17,810-500 18,070-500
 JPY 168-1 172-1 174-1
 EUR 24,240-310 24,350-300 24,720-260
 CHF 22,610 24,030540 23,080
 GBP 28,260-410 28,390-400 28,800-390
 SGD 16,510-90 16,660-90 16,890-80
 THB 590-10 640-20 670-10
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 14,540-290 -

Lịch sử tỷ giá