Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,1883 25,1883 25,4883
 AUD 16,00159 16,09860 16,59261
 CAD 18,10142 18,21042 18,77443
 JPY 1590 1600 1680
 EUR 26,479-34 26,550-35 27,696-28
 CHF 27,172-51 27,336-51 28,185-53
 GBP 30,594-61 30,779-61 31,869-64
 CNY - 3,462-1 3,553-1
 SGD 18,201-11 18,311-11 18,838-12
 THB 654-1 661-1 706-1
 TWD 7021 - 8481
 MYR 4,9626 - 5,5847
 DKK - 3,558-4 3,673-4
 HKD 3,166-1 3,188-1 3,279
 KRW 16.140.03 17.830.03 19.120.03
 NOK - 2,2666 2,3406
 RUB - 245-1 314-1
 NZD 14,72327 14,81227 15,21428
 SEK - 2,2884 2,3624

Lịch sử tỷ giá