Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,840 22,870 23,070
 AUD 16,501 16,668 17,190
 CAD 17,877 18,058 18,624
 JPY 204 206 215
 EUR 26,514 26,781 27,893
 CHF 24,615 24,863 25,643
 GBP 31,121 31,436 32,421
 CNY 3,467 3,502 3,613
 SGD 16,510 16,677 17,200
 THB 619 688 713
 MYR - 5,379 5,493
 DKK - 3,592 3,727
 HKD 2,879 2,908 2,999
 INR - 308 320
 KRW 17.28 19.2 21.03
 KWD - 76,253 79,246
 NOK - 2,557 2,664
 RUB - - 312
 SEK - 2,619 2,728

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 28/07/2021

1 Đô la Mỹ = 23,212 -6

Công cụ đổi tỷ giá

Lịch sử tỷ giá