Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,750 20 23,780 -50

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,950 22,980 23,160
 AUD 17,124 17,297 17,839
 CAD 17,912 18,093 18,660
 JPY 204 206 215
 EUR 26,588 26,856 27,977
 CHF 24,295 24,540 25,309
 GBP 30,850 31,161 32,138
 CNY 3,450 3,485 3,594
 SGD 16,755 16,924 17,455
 THB 646 718 745
 MYR - 5,522 5,638
 DKK - 3,621 3,757
 HKD 2,892 2,921 3,013
 INR - 307 319
 KRW 17.73 19.7 21.58
 KWD - 76,306 79,301
 NOK - 2,657 2,768
 RUB - - 297
 SEK - 2,643 2,753

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 11/04/2021

1 Đô la Mỹ = 23,218 4

Công cụ đổi tỷ giá

Lịch sử tỷ giá