Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,73030 23,76030 24,04030
 AUD 14,983-88 15,134-89 15,621-92
 CAD 16,935-42 17,106-42 17,656-43
 JPY 1610 1620 1700
 EUR 22,84447 23,07548 24,12350
 CHF 23,654-147 23,893-148 24,662-153
 GBP 25,91312 26,17512 27,01712
 CNY 3,291-4 3,324-4 3,431-4
 SGD 16,236-9 16,400-9 16,928-9
 THB 556-2 618-2 641-2
 MYR - 5,088-7 5,199-7
 DKK - 3,0967 3,2147
 HKD 2,9674 2,9974 3,0944
 INR - 2921 3041
 KRW 14.34-0.07 15.94-0.07 17.48-0.07
 KWD - 76,90372 79,98675
 NOK - 2,160-25 2,252-26
 RUB - - 358-6
 SEK - 2,11723 2,20724

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 03/10/2022

1 Đô la Mỹ = 23,412 12

Lịch sử tỷ giá