Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,060 20 23,250 60

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,640 22,670 22,870
 AUD 16,348-18 16,514-18 17,031-19
 CAD 17,53046 17,70746 18,26247
 JPY 2020 2040 2140
 EUR 26,243-13 26,508-13 27,608-14
 CHF 24,22571 24,46972 25,23774
 GBP 30,71978 31,03078 32,00381
 CNY 3,4583 3,4933 3,6033
 SGD 16,53714 16,70414 17,22814
 THB 6150 6840 7090
 MYR - 5,4371 5,5511
 DKK - 3,556-2 3,689-2
 HKD 2,8540 2,8830 2,9730
 INR - 3090 3210
 KRW 16.82-0.03 18.69-0.04 20.48-0.04
 KWD - 75,614-25 78,583-26
 NOK - 2,5729 2,6799
 RUB - - 3121
 SEK - 2,5925 2,7006

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 11/09/2021

1 Đô la Mỹ = 23,132 14

Công cụ đổi tỷ giá

Lịch sử tỷ giá