Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,230 -370 23,300 -380

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,920 22,950 23,150
 AUD 17,379 17,554 18,104
 CAD 18,500 18,687 19,273
 JPY 204 206 215
 EUR 27,061 27,334 28,475
 CHF 24,878 25,130 25,917
 GBP 31,580 31,899 32,899
 CNY 3,510 3,546 3,657
 SGD 16,835 17,005 17,538
 THB 650 722 749
 MYR - 5,533 5,650
 DKK - 3,685 3,824
 HKD 2,893 2,923 3,014
 INR - 314 326
 KRW 17.66 19.63 21.5
 KWD - 76,443 79,443
 NOK - 2,709 2,822
 RUB - - 311
 SEK - 2,695 2,808

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 04/05/2021

1 Đô la Mỹ = 23,176 -41

Công cụ đổi tỷ giá

Lịch sử tỷ giá