Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 23,260 23,680
 AUD - 16,390 17,090
 CAD - 17,325 18,025
 JPY - 177 186
 EUR - 24,702 25,992
 CHF - 24,993 25,943
 GBP - 28,499 29,669
 CNY - 3,389 3,529
 SGD - 17,320 18,120
 THB - 701 729
 DKK - 3,346 3,516
 HKD - 2,878 3,073
 KRW - 17.01 20.81
 NOK - 2,298 2,418
 NZD - 14,986 15,396
 SEK - 2,204 2,339

Lịch sử tỷ giá