Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,17010 25,17010 25,4883
 AUD 16,099-33 16,119-113 16,71937
 CAD 18,256-17 18,266-107 18,96643
 JPY 160-1 160-1 1701
 EUR 26,265-386 26,475-211 27,765-181
 CHF 27,375-97 27,395-182 28,345-32
 GBP 30,882-214 30,892-254 32,062-44
 CNY - 3,442-30 3,582
 SGD 18,115-115 18,125-205 18,925-135
 THB 634-2 674-6 702-2
 DKK - 3,546-39 3,7161
 HKD 3,118-54 3,128-59 3,3231
 KRW 16.27-0.38 16.47-0.98 20.270.02
 NOK - 2,232-39 2,3521
 NZD 14,7807 14,790-33 15,37030
 SEK - 2,263-19 2,3986

Lịch sử tỷ giá