Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân hàng Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 23,035 23,475
 AUD - 15,86088 16,56088
 CAD - 17,734103 18,434103
 JPY - 1680 1780
 EUR - 23,69826 24,98826
 CHF - 23,776-29 24,726-29
 GBP - 27,970-77 29,140-77
 CNY - 3,4063 3,5463
 SGD - 16,23030 17,03030
 THB - 6430 6710
 DKK - 3,2093 3,3793
 HKD - 2,843 3,038
 KRW - 16.040.09 19.840.09
 NOK - 2,2798 2,3998
 NZD - 14,43833 14,84833
 SEK - 2,220 2,355

Lịch sử tỷ giá