Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,650 22,670 22,870
 AUD 16,60659 16,70659 17,25659
 CAD 17,807107 17,907107 18,457107
 JPY 2030 2030 2120
 EUR 26,54826 26,57326 27,59326
 CHF 24,573106 24,678106 25,178106
 GBP 31,198129 31,248129 32,208129
 CNY - 3,49710 3,60710
 SGD 16,55959 16,65959 17,25959
 THB 6452 6892 7132
 DKK - 3,5773 3,7073
 HKD 2,853 2,868 3,003
 KRW 17.730.04 18.530.04 21.330.04
 NOK - 2,60121 2,68121
 NZD 16,06372 16,14672 16,43372
 SEK - 2,6212 2,6712

Lịch sử tỷ giá