Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 24-01-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 24-01-2022

1USD = 23,068 -9