Tỷ giá ngày 24-06-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0800 23,3900 23,1100
 AUD 15,6242 16,2902 15,7812
 CAD 17,443-43 18,187-45 17,619-44
 JPY 1670 1770 1690
 EUR 23,828-113 25,163-120 24,069-114
 CHF 23,563-22 24,568-23 23,801-22
 GBP 27,747-14 28,931-14 28,028-14
 CNY 3,4004 3,5454 3,4344
 SGD 16,294-29 16,989-31 16,458-30
 THB 578-2 667-2 642-2
 MYR - 5,3414 5,2264
 DKK - 3,352-17 3,228-16
 HKD 2,8870 3,0100 2,9160
 INR - 3090 2970
 KRW 150 190 170
 KWD - 78,6500 75,6150
 NOK - 2,382-10 2,284-9
 RUB - 3882 -
 SEK - 2,333-19 2,238-18

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-06-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-06-2022

1USD = 23,105 16