Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,81040 23,81040 24,01040
 AUD 15,08060 15,17060 15,72070
 CAD 17,080130 17,180130 17,690120
 JPY 1620 1630 1680
 EUR 23,07010 23,14010 23,79020
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 26,290-150 26,290-150 26,930-130
 SGD 16,42030 16,49030 16,99050
 KRW - 16.60.1 18.5
 NZD - 13,19070 13,79080

Lịch sử tỷ giá