Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -35 23,480 -5

Tỷ Giá Ngân hàng SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,700 22,700 22,850
 AUD 16,52040 16,61040 17,15050
 CAD 17,68050 17,78050 18,29070
 JPY 2051 2061 2101
 EUR 26,59030 26,67030 27,30030
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 31,130170 31,260180 31,890200
 SGD 16,73050 16,80050 17,22060
 KRW - 19.3-0.1 21.4
 NZD - 15,98060 16,52060

Lịch sử tỷ giá