Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,370 23,370 24,000
 AUD 16,270510 16,360510 17,450520
 CAD 17,260240 17,360240 18,370240
 JPY 177-2 178-2 187-2
 EUR 25,100240 25,180250 26,510260
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 28,690200 28,750200 30,140210
 SGD 17,590140 17,660140 18,670150
 KRW - 190.1 22.10.1
 NZD - 14,940180 15,960180

Lịch sử tỷ giá