Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,940 40 23,970 -10

Tỷ Giá Ngân hàng SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,150 23,150 23,360
 AUD 15,90050 15,990100 16,55080
 CAD 17,71010 17,81090 18,33070
 JPY 169-1 170-1 174-1
 EUR 24,20060 24,27060 24,95060
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 28,17030 28,28060 28,95050
 SGD 16,490-30 16,560-30 17,020-30
 KRW - 180.1 19.60.1
 NZD - 14,46080 15,070100

Lịch sử tỷ giá