Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,730 -40 25,830 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,180 25,240 25,488
 AUD 16,149 16,279 16,757
 CAD 18,271 18,401 18,914
 JPY 164 166 171
 EUR 26,780 26,880 27,499
 CHF - 27,596 -
 GBP 30,877 31,137 31,888
 SGD 17,998 18,128 18,799
 DKK - 3,558 -
 HKD - 3,178 -
 NOK - 2,251 -

Lịch sử tỷ giá