Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 50 24,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,710 22,730 23,010
 AUD 16,807 16,960 17,380
 CAD 17,907 18,051 18,410
 JPY 215 217 221
 EUR 24,821 24,921 25,439
 CHF - 24,356 25,256
 GBP 29,544 29,812 30,405
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,318 3,519
 HKD - 2,853 3,053
 NOK - 2,425 2,642

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,73030 24,04030

  AUD

14,983-88 15,621-92

  CAD

16,935-42 17,656-43

  JPY

1610 1700

  EUR

22,84447 24,12350

  CHF

23,654-147 24,662-153

  GBP

25,91312 27,01712

  CNY

3,291-4 3,431-4