Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,190 23,210 23,750
 AUD 16,322 16,470 17,076
 CAD 17,271 17,410 17,978
 JPY 177 179 183
 EUR 25,167 25,268 26,080
 CHF - 25,071 -
 GBP 28,539 28,798 29,556
 SGD 17,429 17,587 18,320
 DKK - 3,369 -
 HKD - 2,924 -
 NOK - 2,261 -

Lịch sử tỷ giá