Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
Usd tự do

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,460 23,520 23,920
 AUD 15,390 15,530 16,041
 CAD 17,544 17,685 18,193
 JPY 166 168 172
 EUR 25,629 25,732 26,342
 CHF - 26,721 -
 GBP 29,669 29,938 30,728
 SGD 17,350 17,508 18,096
 DKK - 3,429 -
 HKD - 2,970 -
 NOK - 2,215 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114