Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,290 23,310 23,710
 AUD 15,030 15,166 15,651
 CAD 16,926 17,063 17,473
 JPY 165 166 171
 EUR 24,871 24,971 25,626
 CHF - 25,609 -
 GBP 28,524 28,783 29,440
 SGD 16,945 17,099 17,717
 DKK - 3,318 -
 HKD - 2,929 -
 NOK - 2,021 -

Lịch sử tỷ giá