Giá TWD - Đô Taiwan

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV 7450 - 8430
Sacombank - 793 889
ACB - 853 -