Tỷ giá ngày 28-03-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,5800 24,9500 24,6100
 AUD 15,660-75 16,327-78 15,818-76
 CAD 17,743-21 18,498-22 17,922-21
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 26,018-118 27,446-125 26,281-120
 CHF 26,676-50 27,811-52 26,946-51
 GBP 30,391-56 31,684-58 30,698-56
 CNY 3,357-1 3,500-1 3,391-1
 SGD 17,872-62 18,632-65 18,052-63
 THB 600-1 692-2 666-1
 MYR - 5,296-2 5,183-2
 DKK - 3,650-16 3,515-15
 HKD 3,0870 3,2180 3,1180
 INR - 3080 2960
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,576-27 80,360-26
 NOK - 2,332-17 2,237-16
 RUB - 2551 -
 SEK - 2,365-22 2,268-22

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-03-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,415 -35 25,495 -85

Tỷ giá trung tâm ngày 28-03-2024

1USD = 24,003 0