Tỷ giá ngày 25-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,1100 22,9100
 AUD 16,5540 17,2460 16,7220
 CAD 17,8500 18,5950 18,0300
 JPY 2040 2140 2060
 EUR 26,4030 27,7770 26,6690
 CHF 24,3950 25,4140 24,6410
 GBP 30,8680 32,1580 31,1800
 CNY 3,4840 3,6300 3,5190
 SGD 16,5060 17,1960 16,6730
 THB 6180 7120 6860
 MYR - 5,5050 5,3910
 DKK - 3,7110 3,5770
 HKD 2,8870 3,0070 2,9160
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,4370 76,4370
 NOK - 2,6570 2,5500
 RUB - 3120 -
 SEK - 2,7080 2,5990

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,140 0 23,180 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-07-2021

1USD = 23,213 4