Tỷ giá ngày 23-06-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0805 23,3905 23,1105
 AUD 15,621-24 16,288-25 15,779-24
 CAD 17,48627 18,23128 17,66227
 JPY 1671 1772 1692
 EUR 23,942184 25,283194 24,184186
 CHF 23,585178 24,591186 23,823180
 GBP 27,761103 28,945108 28,041104
 CNY 3,3969 3,54110 3,4309
 SGD 16,32315 17,01916 16,48815
 THB 5801 6691 6441
 MYR - 5,3370 5,2230
 DKK - 3,36828 3,24427
 HKD 2,8871 3,0101 2,9161
 INR - 3080 2960
 KRW 150 190 170
 KWD - 78,65017 75,61516
 NOK - 2,3914 2,2944
 RUB - 38711 -
 SEK - 2,35219 2,25618

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-06-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,910 10 23,970 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 23-06-2022

1USD = 23,089 0