Tỷ giá ngày 22-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8900 23,1200 22,9200
 AUD 16,8651 17,5701 17,0361
 CAD 18,13895 18,89699 18,32196
 JPY 202-1 213-1 204-1
 EUR 26,56970 27,95773 26,83770
 CHF 24,40350 25,42252 24,64951
 GBP 31,207211 32,511220 31,522213
 CNY 3,489-7 3,635-7 3,524-7
 SGD 16,683-5 17,379-5 16,851-5
 THB 643-3 741-3 714-3
 MYR - 5,609-6 5,493-6
 DKK - 3,75410 3,6189
 HKD 2,8921 3,0121 2,9211
 INR - 3220 3100
 KRW 180 210 200
 KWD - 79,400114 76,402109
 NOK - 2,73722 2,62821
 RUB - 314-2 -
 SEK - 2,75120 2,64119

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 -60 23,230 -100

Tỷ giá trung tâm ngày 22-06-2021

1USD = 23,204 -13