Tỷ giá ngày 21-06-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0700 23,3800 23,1000
 AUD 15,74616 16,41817 15,90516
 CAD 17,46547 18,21049 17,64147
 JPY 1680 1771 1690
 EUR 23,82575 25,15979 24,06675
 CHF 23,42680 24,42583 23,66280
 GBP 27,765106 28,949111 28,045108
 CNY 3,40213 3,54814 3,43613
 SGD 16,32415 17,02016 16,48915
 THB 581-1 670-2 646-1
 MYR - 5,3455 5,2305
 DKK - 3,35110 3,22710
 HKD 2,8850 3,0080 2,9140
 INR - 3090 2970
 KRW 160 190 170
 KWD - 78,53926 75,50925
 NOK - 2,40226 2,30425
 RUB - 38626 -
 SEK - 2,34814 2,25214

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-06-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,900 -10 23,980 40

Tỷ giá trung tâm ngày 21-06-2022

1USD = 23,089 -3