Tỷ giá ngày 21-01-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2500 23,6200 23,2800
 AUD 15,7560 16,4280 15,9150
 CAD 16,9320 17,6540 17,1030
 JPY 1780 1880 1800
 EUR 24,7240 26,1080 24,9730
 CHF 24,9700 26,0350 25,2230
 GBP 28,2060 29,4080 28,4900
 CNY 3,3900 3,5350 3,4240
 SGD 17,2750 18,0120 17,4490
 THB 6270 7240 6970
 MYR - 5,5160 5,3970
 DKK - 3,4770 3,3490
 HKD 2,9190 3,0430 2,9480
 INR - 2990 2870
 KRW 160 200 180
 KWD - 79,6900 76,6160
 NOK - 2,4120 2,3140
 RUB - 3240 -
 SEK - 2,3280 2,2330

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-01-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,530 90 23,610 120

Tỷ giá trung tâm ngày 21-01-2023

1USD = 23,605 0