Tỷ giá ngày 17-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2355 23,5455 23,2655
 AUD 15,99217 16,67418 16,15417
 CAD 17,75699 18,513103 17,935100
 JPY 170-2 179-2 171-2
 EUR 23,18741 24,48544 23,42142
 CHF 24,027-74 25,052-77 24,270-74
 GBP 27,597140 28,774146 27,876142
 CNY 3,377-7 3,522-8 3,411-7
 SGD 16,5495 17,2545 16,7165
 THB 5853 6754 6504
 MYR - 5,3024 5,1883
 DKK - 3,2626 3,1416
 HKD 2,9090 3,0330 2,9390
 INR - 3071 2951
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,122-9 76,070-9
 NOK - 2,47415 2,37314
 RUB - 3360 -
 SEK - 2,3144 2,2194

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-08-2022

1USD = 23,192 19