Tỷ giá ngày 15-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,23010 23,54010 23,26010
 AUD 16,22664 16,91867 16,39065
 CAD 17,851-5 18,612-5 18,031-5
 JPY 1710 1810 1730
 EUR 23,390-109 24,699-115 23,626-110
 CHF 24,22621 25,25922 24,47121
 GBP 27,662-100 28,842-104 27,941-101
 CNY 3,3992 3,5443 3,4332
 SGD 16,64410 17,35410 16,81210
 THB 586-1 676-1 651-1
 MYR - 5,3245 5,2105
 DKK - 3,290-15 3,169-14
 HKD 2,9092 3,0332 2,9392
 INR - 3050 2930
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,208-70 76,153-67
 NOK - 2,495-12 2,393-11
 RUB - 3361 -
 SEK - 2,344-28 2,249-27

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,900 -30 24,000 30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-08-2022

1USD = 23,160 0