Tỷ giá ngày 14-05-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,92010 23,15010 22,95010
 AUD 17,3790 18,1040 17,5540
 CAD 18,500-44 19,273-46 18,687-45
 JPY 2040 2150 2060
 EUR 27,06122 28,47524 27,33423
 CHF 24,878121 25,917126 25,130122
 GBP 31,5802 32,8992 31,8992
 CNY 3,5108 3,6579 3,5468
 SGD 16,835-34 17,538-36 17,005-34
 THB 650-1 749-1 722-1
 MYR - 5,6500 5,5330
 DKK - 3,8243 3,6853
 HKD 2,8930 3,0140 2,9230
 INR - 3261 3141
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,4430 76,4430
 NOK - 2,822-2 2,709-2
 RUB - 3112 -
 SEK - 2,80810 2,69510

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-05-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -380 23,320 -360

Tỷ giá trung tâm ngày 14-05-2021

1USD = 23,148 -69