Tỷ giá ngày 09-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8300 23,0600 22,8600
 AUD 17,324-20 18,048-21 17,499-20
 CAD 18,486-34 19,258-35 18,673-34
 JPY 2040 2140 2060
 EUR 27,102-29 28,518-30 27,376-29
 CHF 24,96314 26,00614 25,21614
 GBP 31,685-27 33,009-28 32,005-27
 CNY 3,515-5 3,662-5 3,550-5
 SGD 16,912-13 17,618-13 17,083-13
 THB 6510 7500 7230
 MYR - 5,634-1 5,517-1
 DKK - 3,830-3 3,691-3
 HKD 2,8850 3,0050 2,9140
 INR - 326-1 314-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,238-53 76,246-51
 NOK - 2,835-1 2,722-1
 RUB - 3173 -
 SEK - 2,835-2 2,722-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,130 -20 23,180 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 09-06-2021

1USD = 23,148 -69