Tỷ giá ngày 09-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,950-20 23,160-20 22,980-20
 AUD 17,077-55 17,790-58 17,249-56
 CAD 17,841-6 18,586-6 18,021-6
 JPY 2051 2151 2071
 EUR 26,60133 27,99135 26,87033
 CHF 24,30894 25,32398 24,55395
 GBP 30,758-162 32,042-168 31,068-163
 CNY 3,447-11 3,592-12 3,482-11
 SGD 16,770-17 17,471-18 16,939-17
 THB 648-2 747-2 720-2
 MYR - 5,635-8 5,518-8
 DKK - 3,7584 3,6224
 HKD 2,8920 3,0120 2,9210
 INR - 320-2 308-2
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,295-100 76,301-97
 NOK - 2,772-7 2,661-7
 RUB - 299-1 -
 SEK - 2,74918 2,63917

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,720 -80 23,800 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 09-04-2021

1USD = 23,214 -16