Tỷ giá ngày 08-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,830-10 23,060-10 22,860-10
 AUD 17,344-5 18,069-6 17,519-5
 CAD 18,520-8 19,293-8 18,707-8
 JPY 2040 2140 2060
 EUR 27,13144 28,54946 27,40544
 CHF 24,95053 25,99255 25,20253
 GBP 31,71260 33,03763 32,03261
 CNY 3,5201 3,6671 3,5551
 SGD 16,9258 17,6328 17,0968
 THB 650-1 750-1 723-1
 MYR - 5,6348 5,5188
 DKK - 3,8336 3,6946
 HKD 2,885-2 3,006-2 2,914-2
 INR - 3270 3150
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,29145 76,29643
 NOK - 2,8363 2,7223
 RUB - 3150 -
 SEK - 2,8371 2,7241

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,130 -20 23,180 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 08-06-2021

1USD = 23,148 -69