Tỷ giá ngày 05-07-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,18020 23,49020 23,21020
 AUD 15,66679 16,33483 15,82480
 CAD 17,71032 18,46533 17,88932
 JPY 167-1 177-1 169-1
 EUR 23,73311 25,06212 23,97311
 CHF 23,686-44 24,696-46 23,925-44
 GBP 27,551-8 28,726-9 27,829-8
 CNY 3,4130 3,5600 3,4480
 SGD 16,2968 16,9918 16,4608
 THB 5780 6660 6420
 MYR - 5,3492 5,2342
 DKK - 3,3371 3,2141
 HKD 2,9003 3,0243 2,9293
 INR - 3071 2951
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,03968 75,99065
 NOK - 2,42719 2,32818
 RUB - 3721 -
 SEK - 2,309-3 2,215-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-07-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,910 10 23,960 10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-07-2022

1USD = 23,144 23