Giá vàng ngày 04-07-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 68,100-100 68,700-100
Nhẫn 9999 1c->5c 53,050-200 54,000-200
Vàng nữ trang 9999 52,900-200 53,600-200
Vàng nữ trang 24K 51,769-198 53,069-198
Vàng nữ trang 18K 38,354-150 40,354-150
Vàng nữ trang 14K 29,402-117 31,402-117
Vàng nữ trang 10K 20,503-84 22,503-84
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 68,100-100 68,720-100
SJC Đà Nẵng 68,100-100 68,720-100
SJC Nha Trang 68,100-100 68,720-100
SJC Cà Mau 68,100-100 68,720-100
SJC Bình Phước 68,080-100 68,720-100
SJC Huế 68,070-100 68,730-100
SJC Biên Hòa 68,100-100 68,700-100
SJC Miền Tây 68,100-100 68,700-100
SJC Quãng Ngãi 68,100-100 68,700-100
SJC Long Xuyên 68,120-100 68,750-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 68,150-50 68,750-50
DOJI HN 68,100-50 68,700-50
PNJ HCM 68,1000 68,7000
PNJ Hà Nội 68,200100 68,800100
Phú Qúy SJC 68,2000 68,750-50
Bảo Tín Minh Châu 68,2100 68,730-50
Mi Hồng 68,25050 68,700100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 68,0000 68,6000
SCB 67,800200 68,6000
TPBANK GOLD 68,100-50 68,700-50