Giá vàng ngày 03-07-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 68,2000 68,8000
Nhẫn 9999 1c->5c 53,2500 54,2000
Vàng nữ trang 9999 53,1000 53,8000
Vàng nữ trang 24K 51,9670 53,2670
Vàng nữ trang 18K 38,5040 40,5040
Vàng nữ trang 14K 29,5190 31,5190
Vàng nữ trang 10K 20,5870 22,5870
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 68,2000 68,8200
SJC Đà Nẵng 68,2000 68,8200
SJC Nha Trang 68,2000 68,8200
SJC Cà Mau 68,2000 68,8200
SJC Bình Phước 68,1800 68,8200
SJC Huế 68,1700 68,8300
SJC Biên Hòa 68,2000 68,8000
SJC Miền Tây 68,2000 68,8000
SJC Quãng Ngãi 68,2000 68,8000
SJC Long Xuyên 68,2200 68,8500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 68,2000 68,8000
DOJI HN 68,1500 68,7500
PNJ HCM 68,1000 68,7000
PNJ Hà Nội 68,1000 68,7000
Phú Qúy SJC 68,2000 68,8000
Bảo Tín Minh Châu 68,210-10 68,780-10
Mi Hồng 68,2000 68,6000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 68,0000 68,6000
SCB 67,6000 68,6000
TPBANK GOLD 68,1500 68,7500