Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 28-11-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,470 40 23,520 50

Tỷ giá trung tâm ngày 28-11-2021

1USD = 23,127 -18