Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 22-01-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,455 -80 23,485 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 22-01-2022

1USD = 23,077 -5