Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 13-10-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,250 45 23,300 95

Tỷ giá trung tâm ngày 13-10-2021

1USD = 23,159 -6