Giá vàng ngày 20-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,8500 68,6500
Nhẫn 9999 1c->5c 53,95050 54,90050
Vàng nữ trang 9999 53,80050 54,50050
Vàng nữ trang 24K 52,66049 53,96049
Vàng nữ trang 18K 39,02937 41,02937
Vàng nữ trang 14K 29,92729 31,92729
Vàng nữ trang 10K 20,87921 22,87921
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,8500 68,6700
SJC Đà Nẵng 67,8500 68,6700
SJC Nha Trang 67,8500 68,6700
SJC Cà Mau 67,8500 68,6700
SJC Bình Phước 67,8300 68,6700
SJC Huế 67,8200 68,6800
SJC Biên Hòa 67,8500 68,6500
SJC Miền Tây 67,8500 68,6500
SJC Quãng Ngãi 67,8500 68,6500
SJC Long Xuyên 67,8700 68,7000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,850-50 68,65050
DOJI HN 67,8000 68,640-10
PNJ HCM 67,8000 68,600-100
PNJ Hà Nội 67,8000 68,7000
Phú Qúy SJC 67,8500 68,65050
Bảo Tín Minh Châu 67,8700 68,64050
Mi Hồng 68,150150 68,500100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,750-50 68,550-50
SCB 67,500-100 68,500-100
TPBANK GOLD 67,8000 68,640-10