Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Bán Ra
USD chợ đen 25,150 120 25,220 90
  USD 24,39080 24,76080
  AUD 15,69613 16,36413
  CAD 17,77489 18,53193
  JPY 1590 1680
  EUR 25,938108 27,362114
  CHF 27,273147 28,434154
  GBP 30,275113 31,564118
  CNY 3,3487 3,4917
Giá Vàng 75,8000 78,0000

Giá đô hôm nay