Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra
  USD 23,73030 24,04030
  AUD 14,983-88 15,621-92
  CAD 16,935-42 17,656-43
  JPY 1610 1700
  EUR 22,84447 24,12350
  CHF 23,654-147 24,662-153
  GBP 25,91312 27,01712
  CNY 3,291-4 3,431-4
Giá Vàng 65,4000 66,4000