Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
  USD 24,19020 24,56020
  AUD 15,128-16 15,773-17
  CAD 17,59226 18,34127
  JPY 1590 1680
  EUR 24,984-86 26,355-91
  CHF 25,845-44 26,945-45
  GBP 28,90276 30,13379
  CNY 3,2714 3,4114
Giá Vàng 68,15050 68,85050