Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra
  USD 23,0400 23,3500
  AUD 16,04750 16,73152
  CAD 17,639-39 18,392-40
  JPY 1780 1881
  EUR 24,210-20 25,566-21
  CHF 23,5005 24,5035
  GBP 28,31997 29,527101
  CNY 3,4080 3,5540
Giá Vàng 68,600-400 69,500-400