Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
  USD 23,2600 23,6300
  AUD 16,2290 16,9210
  CAD 17,1440 17,8750
  JPY 1760 1860
  EUR 24,8580 26,2490
  CHF 24,8020 25,8600
  GBP 28,2700 29,4760
  CNY 3,3880 3,5330
Giá Vàng 67,5000 68,5000