Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
  USD 23,2900 23,6600
  AUD 14,8990 15,5350
  CAD 16,7840 17,5000
  JPY 1630 1730
  EUR 24,5410 25,9160
  CHF 25,3030 26,3820
  GBP 28,2190 29,4230
  CNY 3,2540 3,3930
Giá Vàng 66,3500 67,0500