Giá RUB - RÚP NGA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV - 269 344
MaritimeBank - 275 353
Vietcombank - - 297
TPBank 236 298 332