Giá RUB - RÚP NGA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV - 288 369
MaritimeBank - 275 353
Vietcombank - - 318
TPBank 256 318 355