Giá RUB - RÚP NGA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV - 265 340
TPBank 226 290 497
Vietcombank - - 279