Giá RUB - RÚP NGA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV - 3357 431-16
TPBank 225 289 451-27
Vietcombank - - 321-32