Giá INR - RUPI ẤN ĐỘ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
TPBank 296 3091 3211
Vietcombank - 3090 3210