Giá INR - RUPI ẤN ĐỘ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
TPBank 2832 2951 3071
Vietcombank - 2940 3060