Giá INR - RUPI ẤN ĐỘ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
TPBank 284 297 308
Vietcombank - 297 309