Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,232 23,272 23,692
 AUD 14,984 15,004 15,604
 CAD 16,937 16,947 17,647
 JPY 163 163 172
 EUR 24,324 24,334 25,624
 CHF 25,413 25,433 26,383
 GBP 28,427 28,437 29,607
 CNY - 3,254 3,394
 SGD 16,805 16,815 17,615
 THB 623 663 691
 DKK - 3,292 3,462
 HKD 2,868 2,878 3,073
 KRW 15.55 15.75 19.55
 NOK - 2,036 2,156
 NZD 13,947 13,957 14,537
 SEK - 2,097 2,232

Lịch sử tỷ giá