Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 23,180-5 23,620-5
 AUD - 15,981-1 16,681-1
 CAD - 17,854-9 18,554-9
 JPY - 169-1 179-1
 EUR - 22,941-21 24,231-21
 CHF - 24,045-48 24,995-48
 GBP - 27,680-88 28,850-88
 CNY - 3,376-7 3,516-7
 SGD - 16,386-5 17,186-5
 THB - 644-4 672-4
 DKK - 3,108-3 3,278-3
 HKD - 2,863-2 3,058-2
 KRW - 15.71-0.09 19.51-0.09
 NOK - 2,3429 2,4629
 NZD - 14,462-43 14,872-43
 SEK - 2,174-6 2,309-6

Lịch sử tỷ giá