Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,150 120 25,220 90

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,35070 24,430110 24,77030
 AUD 15,85996 15,959176 16,40926
 CAD 17,986157 18,086247 18,63697
 JPY 1601 1601 168-1
 EUR 26,156522 26,191347 27,351217
 CHF 27,525179 27,630264 28,430114
 GBP 30,689311 30,739351 31,699141
 CNY - 3,37937 3,4897
 SGD 17,857166 17,957256 18,55756
 THB 6320 6765 7000
 DKK - 3,52157 3,65117
 HKD 3,06963 3,08468 3,2198
 KRW 16.670.5 17.471.1 20.270.1
 NOK - 2,30650 2,38610
 NZD 14,96750 15,01790 15,53427
 SEK - 2,32436 2,43411

Lịch sử tỷ giá