Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,230-5 23,260-5 23,540-5
 AUD 15,768-225 15,927-227 16,440-234
 CAD 17,637-119 17,815-120 18,389-124
 JPY 168-1 170-1 178-1
 EUR 23,143-44 23,377-44 24,439-46
 CHF 23,926-101 24,168-102 24,947-105
 GBP 27,391-207 27,667-209 28,559-215
 CNY 3,373-4 3,407-4 3,517-4
 SGD 16,472-76 16,639-77 17,175-80
 THB 579-5 644-6 668-6
 MYR - 5,176-12 5,290-12
 DKK - 3,135-7 3,255-7
 HKD 2,907-2 2,936-2 3,031-2
 INR - 293-2 305-2
 KRW 15.27-0.18 16.97-0.2 18.61-0.22
 KWD - 76,054-16 79,105-17
 NOK - 2,354-19 2,454-20
 RUB - - 335-1
 SEK - 2,196-24 2,289-25

Lịch sử tỷ giá