Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,12020 24,15020 24,480
 AUD 15,76946 15,91246 16,38347
 CAD 17,62127 17,76327 18,22227
 JPY 160 162 1671
 EUR 26,149-18 26,254-18 26,812-18
 CHF - 27,40515 -
 GBP 30,16648 30,44048 31,13349
 SGD 17,75519 17,91619 18,46219
 DKK - 3,4942 -
 HKD - 3,0462 -
 NOK - 2,1501 -

Lịch sử tỷ giá