Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,190 23,210 23,75010
 AUD 16,322447 16,470451 17,076463
 CAD 17,271237 17,410239 17,978244
 JPY 177-2 179-1 183-2
 EUR 25,167224 25,268225 26,080230
 CHF - 25,071-82 -
 GBP 28,539173 28,798174 29,556177
 SGD 17,429148 17,587149 18,320153
 DKK - 3,36935 -
 HKD - 2,924-2 -
 NOK - 2,26121 -

Lịch sử tỷ giá