Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,646 22,666 22,861
 AUD 15,963 16,229 16,842
 CAD 17,527 17,800 18,411
 JPY 173 176 185
 EUR 24,082 24,381 25,393
 CHF 23,359 23,706 24,325
 GBP 28,510 28,877 29,797
 CNY - 3,390 3,720
 SGD 16,199 16,467 17,079
 THB 592 655 707
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,798 3,000
 KRW - - 23

Lịch sử tỷ giá