Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,360 23,370 23,720
 AUD 15,115 15,378 16,011
 CAD 16,592 16,861 17,488
 JPY 173 176 186
 EUR 24,707 25,008 26,054
 CHF 24,956 25,309 25,959
 GBP 28,004 28,370 29,316
 CNY - 3,040 3,470
 SGD 17,133 17,404 18,041
 THB 605 667 721
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,867 3,071
 KRW - - 22

Lịch sử tỷ giá