Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 20 24,700 20

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,112 24,133 24,439
 AUD 15,473 15,737 16,355
 CAD 17,361 17,633 18,249
 JPY 158 162 169
 EUR 25,569 25,874 26,801
 CHF 27,111 27,473 28,109
 GBP 29,799 30,172 31,102
 CNY - 3,040 3,470
 SGD 17,586 17,859 18,371
 THB 607 670 722
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,978 3,180
 KRW - - 22

Lịch sử tỷ giá