Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 190 23,320 240

Tỷ Giá Ngân hàng TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,850 22,910 23,108
 AUD 16,883 17,106 17,640
 CAD 18,268 18,348 18,921
 JPY 203 205 213
 EUR 26,851 26,873 27,992
 CHF 24,631 24,718 25,490
 GBP 31,341 31,550 32,538
 CNY 3,005 3,533 3,681
 SGD 16,812 16,906 17,435
 THB 701 720 748
 MYR 5,480 5,501 5,720
 DKK 3,585 3,622 3,758
 HKD 2,705 2,902 3,037
 INR 297 310 322
 KRW 19.29 19.54 21.41
 KWD 77,122 76,285 79,279
 NOK 2,531 2,643 2,753
 RUB 256 318 355
 NZD 15,920 15,920 16,387
 SEK 2,518 2,639 2,749

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 71.64 +0.84%
Natural Gas 3.21 -1.18%
Gasoline 2.17 +1.57%
Heating Oil 2.09 +1.26%
Gold 1767.90 -0.33%
Silver 25.96 +0.44%
Copper 4.16 -0.53%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,8800 23,1100

  AUD

16,9330 17,6410

  CAD

18,1630 18,9220

  JPY

2030 2130

  EUR

26,6030 27,9930

  CHF

24,4690 25,4910

  GBP

31,2340 32,5390

  CNY

3,4980 3,6440