Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,28252 23,31363 23,5073
 AUD 15,941-147 16,041-147 16,547-152
 CAD 17,728-78 17,928-78 18,442-75
 JPY 170-2 171-2 178-1
 EUR 23,386-11 23,486-11 24,193-16
 CHF 24,233-119 24,333-119 24,849-115
 GBP 27,845-128 27,895-128 28,503-142
 CNY - 3,376-4 3,547-3
 SGD 16,624-49 16,724-49 17,237-41
 THB - 631-5 717-5
 TWD - 755 851
 MYR - 5,395 5,8671
 DKK - 3,105 3,370
 HKD - 2,875 3,086
 KRW - 16.56 20.93
 NOK - 2,349 2,4981
 NZD - 14,471-206 14,883-204
 SEK - 2,196 2,443

Lịch sử tỷ giá