Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,090 24,140 24,445
 AUD 15,904 15,954 16,360
 CAD 17,766 17,816 18,221
 JPY 162 162 168
 EUR 26,229 26,279 26,891
 CHF 27,611 27,661 28,083
 GBP 30,571 30,621 31,079
 CNY - 3,368 -
 SGD 17,985 18,035 18,446
 THB - 653 -
 TWD - 708 -
 MYR - 5,100 -
 DKK - 3,406 -
 HKD - 3,000 -
 KRW - 17.2 -
 NOK - 2,190 -
 NZD - 14,809 -
 SEK - 2,180 -

Lịch sử tỷ giá