Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,500 - 23,800
 AUD 15,303 15,403 15,883
 CAD 16,673 16,773 17,411
 JPY 176 177 183
 EUR 25,106 25,106 25,776
 CHF 25,249 25,349 25,949
 GBP 28,400 28,500 29,170
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,934 2,964 3,034

Lịch sử tỷ giá