Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng SHB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,275 23,285 23,5255
 AUD 15,918-168 16,018-168 16,498-168
 CAD 17,683-102 17,783-102 18,421-102
 JPY 170-1 171-1 176-1
 EUR 23,52628 23,52628 24,19628
 CHF 24,251-39 24,351-39 24,951-39
 GBP 27,795-133 27,895-133 28,565-133
 CNY - 3,4144 3,4904
 SGD 16,562-45 16,662-45 17,182-45
 THB 623-2 645-2 690-2
 HKD 2,924-3 2,954-3 3,024-3

Lịch sử tỷ giá