Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,310 23,310 23,510
 AUD 15,970-80 16,060-80 16,610-80
 CAD 17,830-40 17,930-40 18,510-50
 JPY 170-1 171-1 176-1
 EUR 23,41030 23,48030 24,17030
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 27,790-100 27,900-100 28,570-100
 SGD 16,700-10 16,770-10 17,280-20
 KRW - 17.7-0.1 19.8-0.1
 NZD - 14,410-100 15,040-100

Lịch sử tỷ giá