Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,450 23,450 24,000
 AUD 15,490 15,580 16,230
 CAD 16,850 16,950 17,810
 JPY 177 178 176
 EUR 24,560 24,630 26,230
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 28,170 28,280 29,720
 SGD 17,470 17,540 17,840
 KRW - 18.2 20.8
 NZD - 14,670 15,220

Lịch sử tỷ giá