Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,393 23,393 23,605
 AUD 15,268 15,377 15,941
 CAD 16,689 16,843 17,391
 JPY 175 177 183
 EUR 24,923 24,974 25,890
 CHF 25,213 25,213 26,034
 GBP 28,107 28,366 29,289
 SGD 17,253 17,412 17,979
 THB 666 666 715
 HKD 2,919 2,946 3,042
 NZD 14,416 14,416 14,885

Lịch sử tỷ giá