Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23.3-0.01 23.3-0.01 23.51-0.01
 AUD 15.84-0.18 15.95-0.18 16.54-0.19
 CAD 17.67-0.1 17.83-0.1 18.41-0.11
 JPY 16,926-73 17,048-74 17,672-77
 EUR 23.380.05 23.420.04 24.280.05
 CHF 24.24-0.02 24.24-0.02 25.03-0.02
 GBP 27.5-0.13 27.76-0.13 28.66-0.14
 SGD 16.53-0.04 16.68-0.04 17.22-0.04
 THB 638-1 638-1 685-1
 HKD 2.910 2.940 3.030
 NZD 14.46-0.15 14.46-0.15 14.93-0.16

Lịch sử tỷ giá