Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 20 24,700 20

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,159 24,159 24,377
 AUD 15,563 15,675 16,250
 CAD 17,432 17,593 18,165
 JPY 160 161 167
 EUR 25,664 25,717 26,659
 CHF 27,295 27,295 28,182
 GBP 29,819 30,095 31,073
 SGD 17,652 17,815 18,394
 THB 666 666 715
 HKD 3,027 3,055 3,154
 NZD 14,692 14,692 15,170

Lịch sử tỷ giá