Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
Usd tự do

Tỷ Giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,25010 24,25010 24,55010
 AUD 15,320-30 15,410-30 15,730-10
 CAD 17,82020 17,93030 18,29050
 JPY 1590 162-1 1660
 EUR 25,290-160 25,410-150 25,920-130
 CHF 22,610 26,250-130 23,080
 GBP 29,230-50 29,360-50 30,000-10
 SGD 17,480-30 17,640-20 17,990-10
 THB 600 650 680-10
 HKD 2,410 2,900 3,060
 NZD - 14,370-10 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114