Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 10 23,980 0

Tỷ Giá Ngân hàng Đông Á

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,310 23,310 23,560
 AUD 16,060-120 16,160-120 16,420-110
 CAD 17,920-70 18,030-70 18,300-80
 JPY 170-1 172-1 175-1
 EUR 23,57030 23,67030 24,03020
 CHF 22,610 24,390-40 23,080
 GBP 27,930-110 28,050-110 28,470-120
 SGD 16,690-20 16,840-20 17,080-20
 THB 590 640-10 670-10
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 14,600-150 -

Lịch sử tỷ giá