Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 50 24,650 0

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,145 24,145 24,445
 AUD 15,742 15,837 16,283
 CAD 17,572 17,678 18,211
 JPY 160 161 169
 EUR 26,012 26,082 27,214
 CHF 27,191 27,355 28,208
 GBP 30,052 30,234 31,185
 CNY - 3,368 3,458
 SGD 17,795 17,902 18,407
 THB 659 666 711
 TWD 699 - 844
 MYR 4,854 - 5,467
 DKK - 3,497 3,612
 HKD 3,045 3,067 3,155
 KRW 16.32 18.03 19.35
 NOK - 2,217 2,291
 RUB - 246 315
 NZD 14,700 14,789 15,198
 SEK - 2,282 2,359

Lịch sử tỷ giá