Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,500 20 23,570 20
Usd tự do

Tỷ Giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,310 23,310 23,610
 AUD 16,305 16,403 16,920
 CAD 17,206 17,309 17,868
 JPY 177 178 186
 EUR 25,046 25,113 26,260
 CHF 24,887 25,038 25,837
 GBP 28,422 28,594 29,525
 CNY - 3,401 3,516
 SGD 17,465 17,571 18,102
 THB 674 681 744
 TWD 700 - 796
 MYR 5,180 - 5,691
 DKK - 3,375 3,488
 HKD 2,933 2,953 3,040
 KRW 16.99 - 19.91
 NOK - 2,331 2,410
 RUB - 306 393
 NZD 14,945 15,036 15,412
 SEK - 2,240 2,315

Lịch sử tỷ giá