Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,330 23,330 23,630
 AUD 14,985 15,076 15,535
 CAD 16,868 16,969 17,493
 JPY 164 165 173
 EUR 24,735 24,802 25,917
 CHF 25,404 25,558 26,363
 GBP 28,373 28,544 29,622
 CNY - 3,276 3,385
 SGD 17,020 17,122 17,611
 THB 641 648 708
 TWD 691 - 836
 MYR 4,758 - 5,362
 DKK - 3,327 3,439
 HKD 2,934 2,954 3,041
 KRW 15.86 17.53 18.99
 NOK - 2,094 2,164
 RUB - 265 340
 NZD 14,013 14,097 14,439
 SEK - 2,141 2,213

Lịch sử tỷ giá